Garantijas un atgriešanas noteikumi

1.      Mūsu uzņēmuma piedāvātajām precēm tiek nodrošināta divu gadu garantija saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām.

2.      Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ vai slēptiem defektiem, ko var konstatēt preces lietošanas laikā atbilstoši lietošanas funkcijām. Jebkura veida bojājumi, kas radušies mehānisku bojājumu, individuālu remontu vai nepareizas lietošanas rezultātā, nevar būt par pamatu sūdzībai vai garantijas nodrošinājuma pieprasījumam.

3.      Iegādāto preci var atgriezt 14 kalendāro dienu laikā no to iegādes brīža, par to ziņojot mums  rakstiskā veidā vai informējot pa tālruni. 

4.      Preci var atgriezt pārdevējam iepriekš par to vienojoties, kā arī precei jābūt orģinālajā iepakojumā un ar visām komplektācijā iekļautajām detaļām. Ja netiek atgriezta prece pilnā komplektācijā, tad pārdevējam ir iespēja atteikt šīs preces apmaiņu/atgriešanu.

5.      Garantija nav spēkā sekojošos gadījumos, ja:

-  defekts radies, izmantojot preci tādiem mērķiem, kam tā nav paredzēta, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā vai radītas tīšuprāt vai speciāli;

-  defekts radies ķīmisku vielu vai mehāniskas iedarbības rezultātā;

-  defekts radies nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) vai nelaimes gadījuma rezultātā;

-  nav saglabāts preces čeks, pavadzīme (bankas maksājumu apliecinošs dokuments);

-  nozaudētas atsevišķas preces detaļas (furnitūra, rāvējslēdzējs, josta u.c.);

-  iegādātā prece bijusi pakļauta remontam, kas nav veikts korekti.

-  iegādātās preces defekta cēlonis ir dabiskais nolietojums;

-  beidzies garantijas termiņš;

6.      Garantijas sniedzējs novērš preces defektus bez maksas saprātīgā laika periodā, kas nepārsniedz 30 dienas. Garantijas sniedzējs informē klientu par faktu, ka preces defekti ir novērsti, pa tālruni vai elektroniskā pasta vēstulē. Pēc defektu novēršanas klients var saņemt preci mūsu birojā, kur to nodeva defektu novēršanai.

7.      Preces, kuru atpakaļ atgriešana garantijas pieprasīšana un apmaiņa nav iespējama:

a)  zeķes, apģērbu aksesuāri, termoveļa:  ja ir atvērts to iepakojums;

b)  vienreiz lietojamās preces, ja ir atvērts to iepakojums (vienreiz lietojamie cimdi u.c. tml. preces);

c)  klients nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc LV tiesību aktiem.

8.      Ja tiek konstatēts, ka preces defekts nav novēršams, tad klients tiek informēts par to, kā arī rasts risinājums vai tiek aizvietota šī prece ar jaunu vai tiek atgriezta nauda par šo preci ar defektu.

9.      Garantijas sniedzējs klientam nekompensē transportēšanas izdevumus un zaudējumus, kas izriet no tā, ka preci nebija iespējams izmantot laikā, kad tā bija bojāta vai tika remontēta. Nekādā gadījumā garantijas sniedzējs nekompensē klienta negūtos ienākumus.

10.  Uzņēmums patur tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala mājaslapā.

11.  Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā redzamās preču bildēs krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ tā, jo tiek lietotas dažādas displeja iestatījumu iespējas, kas var atspoguļot krāsu gammu dažādāk.

Garantijas nosacījumi ir saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Jebkādu jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!